Dit is VDB Adviseurs

Onze organisatie kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel waar onze medewerkers samen naar streven: het waarmaken van dromen en ambities van ondernemers. Om dit te realiseren, helpen we klanten om het beste in hun bedrijf, in zichzelf en in hun medewerkers naar boven te brengen. Kortom: we leggen de lat dus hoog! Tegelijkertijd helpen we ondernemers om in topvorm te komen, waardoor maximale prestaties haalbaar worden. En dit doen we al zo’n 5 jaar!

In de praktijk kunnen we vertrouwen op de expertise van onze medewerkers met uiteenlopende vakdisciplines. We hebben daarmee de juiste kennis en kunde in huis om ondernemers (en directe betrokkenen áchter deze ondernemers) te ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken. In de praktijk richt onze dienstverlening zich op situaties in de onderneming waar verbindingen bestaan of nodig zijn tussen: mensen, getallen en/of euro’s. Het financieel dna is de rode draad die onze adviseurs met uiteenlopende vakdisciplines met elkaar verbindt. We houden ons bezig met vraagstukken op het snijvlak tussen mensen, getallen en/of euro’s. We kijken náár de cijfers en onderscheiden ons door daarbij de mens áchter die cijfers altijd centraal te stellen.

Kortom: we doen er alles aan om elke ondernemer in topvorm te brengen.

VDB Adviseurs komt dichtbij.

We staan letterlijk en figuurlijk dichtbij onze klanten. Er zit altijd een fysiek kantoor bij hen ‘om de hoek’. En belangrijker: We staan figuurlijk dichtbij onze klanten. Van veraf kun je iemand immers niet écht raken of uitdagen tot groei. We kunnen – als het moet – in de huid van de ondernemer kruipen. En, als het nodig is, zullen we hem ook óp de huid zitten. Altijd zijn we oprecht betrokken bij de ontwikkeling, het succes en de zorgen van onze klanten.
We hebben het lef om ook de lastige of pijnlijke vragen te stellen. We zijn niet bang om ondernemers uit hun comfortzone te brengen. We doen dit als noodzakelijke stap, zodat zij daarna de toekomst comfortabel tegemoet kunnen treden. We zijn ook niet bang om onszelf kwetsbaar op te stellen. Dit stelt ons in staat om de klant te laten groeien, maar ook onszelf.

VDB Adviseurs toont lef.

VDB Adviseurs kijkt vooruit.

Bij VDB Adviseurs kijken we vooruit, naar de toekomst. Naar de passie, dromen en ambities van ondernemers. We helpen hen om die stippen op de horizon vervolgens ook daadwerkelijk te bereiken. We zijn geen waarzeggers, maar echte waarmakers. We doen er alles aan om kansen en risico’s vroegtijdig te signaleren en problemen op te lossen voordat permanente schade ontstaat. Dit betekent dat we nadenken, maar ook ‘voordenken’.

Samenwerking en lidmaatschappen

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en beschikken dan ook over een uitgebreid kwaliteitscontrole systeem.Naast dit interne kwaliteitsmanagementsysteem, het regulier uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en een heldere klachtenregeling, vinden we het ook belangrijk om aansluiting te hebben bij externe brancheorganisaties en beroepsverenigingen die onze kwaliteit bevorderen en regulier beoordelen. Vanzelfsprekend conformeren we ons dan ook aan de objectieve richtlijnen die door brancheverenigingen gesteld worden.
VDB Adviseurs is aangesloten bij de volgende organisaties:
RB (Het Register Belastingadviseurs)
FFP (Federatie Financiële Planners)
VDB Adviseurs is Cloud Accountant gecertificeerd door Exact.